Vitaliteit

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers met een gezonde levensstijl zijn 30 procent productiever en daarnaast zorgen vitale medewerkers voor 20 procent reductie van het ziekteverzuim. 

Mensen die goed in hun vel zitten, hebben daar niet alleen privé maar ook op het werk profijt van. Ze zijn minder snel gestrest, hebben meer energie en hebben zin om te werken. Gezonde en vitale werknemers zijn productiever en minder vaak ziek.

Aandacht voor de gezondheid van uw werknemers is belangrijker dan ooit. Niet alleen neemt het ziekteverzuim toe, het coronavirus speelt mee en de vergrijzing maakt van duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Het behoud van medewerkers is dan ook een groot goed. Een bedrijf dat laat zien dat het de gezondheid van zijn werknemers belangrijk vindt, werkt aan een positief werkgeversimago. In de Arbowet neemt preventie daarom een prominente plek in.

Wettelijke verplichting

Het is niet alleen in het belang van werkgever en werknemer om bij te dragen aan de gezondheid van werknemers, maar het is ook een wettelijke verplichting. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het werk de gezondheid niet schaadt en moeten werknemers periodiek in staat stellen hun gezondheid te laten checken.

Er zijn twee belangrijke wettelijk verplichte instrumenten die inzicht geven in de mogelijke risico’s op verzuim:

  • de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • het Preventief medisch onderzoek (PMO), ook wel bekend als Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, moet er eerst een RI&E zijn afgenomen

Met de inzichten die daaruit voortkomen, kunnen u en uw werknemers gericht maatregelen nemen om de gezondheid te bevorderen en verzuim te voorkomen.