Welkom bij Radmer Arbodienst

Yanouque Brouwer Nieuws

In augustus 2021 is Radmer Arbodienst opgericht. Om deze nieuwe dienstverlening te realiseren heeft Radmer Arbodienst aansluiting gezocht bij EVI Facilities, onderdeel van de EVI Groep.  De innovatieve kracht van deze ervaren partner maakte het mogelijk de nieuwe onderneming een snelle start te geven.

“Door de toevoeging van arbodienstverlening bieden we met 3 Radmer-bedrijven een breed dienstenpakket op het gebied van werkvermogen en inzetbaarheid,” zegt initiatiefnemer en directeur Paul Bloem. “Van aandacht voor ontwikkeling tot het behoud van balans tussen beroepsmatige ambities en persoonlijk leven. En van deskundige en directe ondersteuning bij ziekteverzuim tot persoonlijke advisering en ondersteuning bij de re-integratie als ziekteverzuim onverhoopt langer gaat duren.”

Vestigingen in Doetinchem, Arnhem en Nijmegen
Radmer Arbodienst start direct met meerdere vestigingen en is te vinden in Doetinchem, Arnhem en Nijmegen. Door deze uitbreiding van de dienstverlening bestaat de Radmer-groep voortaan uit drie werkmaatschappijen. Radmer Arbeidsadvies is sinds de oprichting in 2005 in Oost-Nederland een gevestigde naam op het gebied van arbeidsdeskundige en re-integratievraagstukken. In 2018 ontstond Radmer Mens en Werk, een bedrijf dat coaching biedt op het gebied van loopbaanontwikkeling, stress en burn-out. Radmer Arbodienst vormt als derde loot aan de stam een logische aanvulling.

Proactieve benadering, korte lijnen, krachtig netwerk
Paul Bloem: “Radmer Arbodienst kiest voor een proactieve benadering in de eerste verzuimperiode, met zo kort mogelijke lijnen naar ervaren casemanagers. De nabijheid van Radmer Arbeidsadvies, Radmer Mens en Werk en een vast regionaal netwerk van andere specialisten stelt ons in staat om snel de juiste acties te ondernemen. Dit verkort de verzuimduur en verlaagt de verzuimkosten.” Radmer Arbodienst biedt een compleet arbodienstverleningspakket met casemanagement, medische advisering door bedrijfsartsen, arbeidsdeskundige expertise, mediation, stress- & burnoutcoaching, specifieke arbodeskundigheid en overige specialistische dienstverlening.

Het plaatje compleet
Bloem is trots dat het Radmer bedrijvencollectief klanten nu volledig kan bedienen op het gebied van arbodienstverlening, ziekteverzuim-begeleiding, voorkomen van ziekteverzuim en re-integratie. “Veel klanten kennen ons al langer vanwege onze specifieke arbeidsdeskundige ervaring. Nu er een gecertificeerde arbodienst bijkomt, is het plaatje compleet. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee veel klanten van waardevolle adviezen gaan voorzien.”

Paul Bloem (directeur) en Gaston Merckelbagh (directeur EVI Facilities) tekenen de overeenkomst

Klik hier voor meer informatie over de Radmer-dienstverlening.