Tijdig herkennen van stresssignalen helpt verzuim te voorkomen

Yanouque Brouwer Nieuws

Piekeren, lusteloosheid en gespannenheid zijn drie belangrijke voorspellers voor langdurig verzuim door psychische klachten. Volgens onderzoek kunnen werkgevers aan de hand hiervan inschatten of een werknemer in de gevarenzone komt, nog voordat hij of zij zich ziekmeldt.

Signalen om op te letten
Voor werkgevers is het van belang om te weten waar zij deze drie vormen van gedrag aan kunnen herkennen. Zeker omdat veel werknemers geneigd zijn signalen bij zichzelf te negeren. Bij herkenning in een vroeg stadium kunnen eenvoudige maatregelen, zoals het organiseren van genoeg hersteltijd, soms al voldoende zijn om klachten te laten verdwijnen. Belangrijk, want verzuim door psychische klachten is vaak langdurig.

De meest voorkomende vroege signalen van stress:

Piekeren
Kan zicht onder meer uiten in:
Lusteloosheid
Kan zicht onder meer uiten in:
Gespannenheid
Kan zicht onder meer uiten in:
– plotseling verzuim
– op zeer korte termijn of voor lange tijd verlof aanvragen
– afwijkend gedrag: bijvoorbeeld stiller of drukker dan normaal
– besluiteloosheid
– vermoeidheid, vaak door slecht slapen

– plotseling verzuim
– vergeetachtigheid
– minder betrokken zijn: minder interesse in collega’s en het werk
– afwijkend gedrag: bijvoorbeeld stiller dan normaal
– vermoeidheid, vaak door slecht slapen
– snel geïrriteerd zijn
– (vaak onverklaarbare) lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn en slapeloosheid
– afwijkend gedrag: bijvoorbeeld veel stiller of drukker zijn dan normaal
– vermoeidheid, vaak door slecht slapen

Werken aan mentale weerbaarheid
Naast tijdige herkenning van signalen kan ook gericht werken aan mentale weerbaarheid helpen om optimaal presteren te bevorderen en verzuim te voorkomen. Neem gerust contact op met een van de gespecialiseerde coaches van Radmer Mens en Werk. Wij helpen u graag.  

Bron: promotieonderzoek Stress en ziekteverzuim; voorspellende factoren en oorzakelijke mechanismen van verzuim door psychische klachten van Marieke van Hoffen.
https://research.vu.nl/en/publications/stress-and-sickness-absence-prediction-and-causal-mechanisms-of-m