Ri&E en het coronavirus

Yanouque Brouwer Nieuws

Als er aanpassingen worden doorgevoerd in werkplekken en werkprocessen, heeft dit effect op de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Wellicht zijn bepaalde risico’s momenteel verminderd, bijvoorbeeld doordat er minder mensen op de werkplek zijn, of doordat bepaalde werkzaamheden minder worden uitgevoerd. Maar het kan ook zijn dat er nieuwe risico’s ontstaan als gevolg van wijzigingen, bijvoorbeeld doordat medewerkers alleen werken of minder ruimte hebben om te werken. 
 
In de RI&E moet het coronavirus expliciet als risico worden benoemd en moeten er maatregelen worden genomen om besmetting en verspreiding tegen te gaan. Is er een corona-protocol voor uw branche? Dan is daar ongetwijfeld al veel bruikbare informatie uit te halen. De SER heeft een (uitgebreide) handreiking geschreven waarin adviezen worden gegeven voor maatregelen voor specifieke situaties. 

Let op: Maakt u gebruik van een branche-RI&E? Dan zijn er wellicht al modules over plaatsonafhankelijk werken en het coronavirus opgenomen. Als die modules er niet in zitten, zullen deze onderwerpen nu wel moeten worden toegevoegd aan uw RI&E. 

Handhaving 
De inspectie SZW handhaaft op risico’s op besmettingen (Arbowet, artikel 3 en 5), dus ook op besmetting door COVID-19. De Inspectie heeft laten weten dat zij toezien op: 

  • situaties waarbij blootstelling een direct gevolg is van de werkzaamheden die worden verricht (bijvoorbeeld in ziekenhuizen) 
  • situaties waarbij de mogelijkheid van blootstelling volgt uit het algemene besmettingsgevaar in Nederland (bijvoorbeeld in winkels) 

De inspectie SZW controleert de regelgeving uit de Arbowetgeving. Door het risico en de maatregelen (het corona-protocol) op te nemen in de RI&E, voldoet u aan de eisen vanuit de Arbowetgeving. De Inspectie SZW heeft laten weten dat een corona-protocol bedrijven niet ontslaat van de plicht om een RI&E uit te voeren. Klik hier voor meer informatie.

Foto: iStock

Voorlichting 
Goede voorlichting is essentieel om de maatregelen en aanpassingen tot een succes te maken. De continue herinnering aan 1,5 meter afstand houden die we overal in het straatbeeld zien, is een goede illustratie van het feit dat het nodig is mensen te herinneren aan afspraken. Natuurlijk weet iedereen wel dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Het is geen onwil, maar het is ook geen automatisme en daarom is het nodig dat we er overal, telkens weer aan worden herinnerd.   

Contact 
Voor de uitvoering van de RI&E of toetsing door een gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige of gecertificeerde Arbeidshygiënist kunt u bij Radmer Arbodienst terecht. Neem gerust contact met ons op en wij helpen u hier graag bij.  Klik hier voor onze contactgegevens. 

Foto: rr