De risico-inventarisatie en -evaluatie: uw aandacht waard

Yanouque Brouwer Nieuws

Veel werkgevers zijn gespitst op het zo veel mogelijk beperken van verzuimkosten. Toch zijn er nog altijd veel organisaties die op dit terrein een grote kans laten lopen. Ze hebben geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) of hebben die niet volledig op orde. Terwijl dit instrument hét middel bij uitstek is om verzuimrisico’s scherp in beeld te krijgen en aan te pakken.

Als er jaarlijks een speciale aandachtweek voor een thema wordt georganiseerd, is dat meestal geen goed teken. Zo ook bij de RI&E. Deze week (20 tot en met 24 juni 2022) vindt voor de 8e keer de Week van de RI&E plaats. Verschillende partijen organiseren dan speciale activiteiten om met het instrument aan de slag te gaan. Dat is niet voor niets. Alle werkgevers zijn verplicht om een RI&E te hebben, maar volgens de Arbobalans 2020 heeft slechts 52% hem ook werkelijk. Nog erger: volgens ander onderzoek inventariseert slechts 30% van de RI&E’s ook werkelijk alle risico’s die in de betreffende organisatie aanwezig zijn.

Bij heel veel organisaties is nog winst te behalen
Volledige RI&E-afwezigheid is vooral een MKB-probleem. Volgens de Arbobalans 2020 heeft 93% van de organisaties met 250 of meer werknemers een RI&E. Bij 50-249 werknemers is dat 90%, bij 10-49 werknemers 75% en bij minder dan 10 werknemers slechts 40%. Bedrijven met een RI&E nemen aantoonbaar vaker concrete maatregelen rond gezond en veilig werk. Het schrikbarend lage percentage volledige RI&E’s betekent echter dat er bij heel veel organisaties, klein én groot, nog winst te behalen is. Want wie een risico niet in beeld heeft, neemt naar alle waarschijnlijkheid ook niet voldoende (of de meest effectieve) maatregelen om ziekte en uitval te voorkomen.

Kosten en baten van de RI&E

Preventiemedewerker
De preventiemedewerker heeft een belangrijke rol bij de uitvoering van de RI&E. Elk bedrijf moet tenminste 1 preventiemedewerker in dienst hebben. Wist u dat Radmer Arbodienst meerdere malen per jaar een opleiding voor preventiemedewerkers organiseert?

Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan deskundige ondersteuning bij uw RI&E? Neem contact met ons op via 0314 38 13 82 of stuur een e-mail naar arbodienst@radmergroep.nl. We zijn u graag van dienst!