Mijn naam is Anne Peters, gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige en ik houd mij al jaren met veel passie en plezier bezig met diverse Arbo & Veiligheidsvraagstukken binnen bedrijven. Arbo en Veiligheid is meer dan het opvolgen van regels; ik help bedrijven om hier een praktische invulling aan te geven, die in de praktijk werkt!

Het doel is uiteindelijk het optimaliseren van de veiligheid en daarmee samenhangend de productiviteit en de inzetbaarheid van de medewerkers. De mens, met de organisatie, de techniek en de werkomgeving staat daarom centraal in mijn benadering: het creëren van arbeidsomstandigheden waaronder de medewerkers zo gezond & veilig (en met plezier!) hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Vertrouwen en integriteit staan bij mij hoog in het vaandel; ‘doen wat je belooft’ en het eerlijk en open met elkaar communiceren is de basis om als team zaken voor elkaar te krijgen en in dit geval Arbo & Veiligheid op een hoger level te tillen binnen een bedrijf.

De werkzaamheden voor Radmer Arbodienst zie ik om deze reden met alle vertrouwen tegemoet. Er is vanuit eerdere samenwerking goede bekendheid met elkaar en we weten van elkaar hoe we in het werk staan en wat we aan elkaar hebben.

Ik sta positief in het leven en met de nodige nuchterheid, humor, enthousiasme en slagvaardigheid creëer ik verbinding om gezamenlijk te komen tot een gezond werkklimaat.