Fijne feestdagen

Yanouque Brouwer Nieuws

Het einde van het jaar is weer in zicht. Traditioneel een moment waarop we terug- en vooruitblikken. Na 2020 is 2021 wederom een jaar geweest waarin de impact van het coronavirus voor iedereen merkbaar was, ook op het gebied van werk. Sinds de coronacrisis is de werkdruk bij veel werkenden …

Ri&E en het coronavirus

Yanouque Brouwer Nieuws

Als er aanpassingen worden doorgevoerd in werkplekken en werkprocessen, heeft dit effect op de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Wellicht zijn bepaalde risico’s momenteel verminderd, bijvoorbeeld doordat er minder mensen op de werkplek zijn, of doordat bepaalde werkzaamheden minder worden uitgevoerd. Maar het kan ook zijn dat er nieuwe …

Radmer Arbodienst kiest voor de Xpert Suite

Yanouque Brouwer Nieuws

De Xpert Suite van Otherside at Work is een portal voor medewerkers, leidinggevenden, HR-professionals, casemanagers, praktijkondersteuners en bedrijfsartsen. Met de keuze voor deze portal kiezen we voor het meest complete verzuimsysteem van Nederland. Standaard worden de wettelijke voorschriften en formulieren voor alle gebruikers onderhouden. Het werken met dit systeem borgt …

Radmer Arbodienst werkt met eigen praktijkondersteuners bedrijfsarts

Yanouque Brouwer Nieuws

Binnen onze afspraken over verzuimbegeleiding werken we met praktijkondersteuners bedrijfsarts. Zo kunnen we goede aandacht geven aan werkgever en werknemer en de bedrijfsarts inzetten voor complexe vraagstukken en preventie. En kan onze dienstverlening snel en laagdrempelig worden uitgevoerd. De Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) voert deeltaken namens en in opdracht van de …